FANDOM


Baju


Makna : Sebagai ciptaan Yang Maha Kuasa, hendaklah manusia ngrasuk atau menganut sebuah jalan atau agama dengan kesadaran penuh menyembah Tuhan Yang Maha Esa.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.